top of page

"Ecni përpara dhe vini flakën botës."

Ignacius Loyola

education.jpg

Loyola
Fillore

Shkolla fillore 2.jpg

Që nga fillimi i vitit akademik 2013/14, Loyola-Gymnasium, që fillon me klasën e gjashtë, nis gjithashtu një Shkollë Fillore Fillore. Me themelimin e një shkolle fillore, u përgjigjëm dëshirave të përsëritura të prindërve...

Loyola
Gymnasium

3.jpg

“Loyola-Gymnasium” u themelua menjëherë pas luftës në Kosovë, për të përmbushur ëndrrën e shumë brezave, për një arsimim modern, mbështetur në vlerat e qytetërimit evropian...

Loyola
Konvikt

23_edited.png

Një avantazh unik i kampusit Loyola është konvikti i shkollës tonë.

Ne kemi dy konvikte të ndara, një për vajza dhe një për djem. Konviket janë plotësisht të mobiluara, dhe të pajisura me pajisjet e nevojshme për...

Loyola
Profesionale

Foto e pare - Copy.jpg

Për të vazhduar zhvillimin e të rinjve dhe për të mbështetur të diplomuarit për të ardhmen e tyre dhe nevojat e tregut të punës, Loyola-Profesionale ofron një arsimim dhe trajnim të dyfishtë profesional në profilin “Operator i Robotëve Industrial” drejtimi në... 

bottom of page