top of page

Aplikimet & Tarifat

Shkolla Fillore
Loyola-Fillore

Të dashur prindër dhe fëmijë, mirë se vini në “Loyola-Fillore”!

Ju mund ta regjistroni fëmijën tuaj në klasën e parë tek ne pa provim pranues, me kusht që fëmija t’i ketë mbushur 6 vjet, jo më vonë se në gusht (një muaj para fillimit të vitit të ri shkollor). Periudha e aplikimit fillon më 8 mars 2022 dhe përfundon më 25 mars 2022.

 

Aplikimi bëhet direkt në zyrën e administratës në shkollën fillore, nga e hëna deri të premten, prej 09:00-12:00. Pagesa administrative është 10 euro.

 

Për të aplikuar, ju lutemi sillni me vete dokumentet e mëposhtme:

 • Ekstraktin e lindjes;

 • Vërtetim nga ana e mjekut që dëshmon se fëmija është i gatshëm për të filluar shkollimin;

Në “Loyola-Fillore” ekziston mundësia e qëndrimit passhkollor. Ky qëndrim paguhet ndaras nga shkollimi.

 

Prindërit duhet të lajmërohen më së largu deri në maj, nëse dëshirojnë që fëmijët e tyre të jenë në Qëndrimin passhkollor.

TARIFAT E SHKOLLIMIT

 • Klasa 1-5: 950 euro/viti

 • Qëndrimi passhkollor: 800 euro/viti

 

Pagesat mund të bëhen në tri këste.

 

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

 

Përshëndetje të përzemërta,

 

Motra Lindita Spaqi

Drejtoreshë e “Loyola-Fillore”

Loyola-Gymnasium dhe
Loyola-Konvikt

Të dashur prindër dhe fëmijë, mirë se vini në “Loyola-Gymnasium”!

 

Ju mund ta regjistroni fëmijën tuaj në klasën e gjashtë ose të dhjetë në gjimnaz. Periudha e aplikimit fillon më 8 mars 2022. Në mënyrë që, ju dhe fëmijët tuaj ta dini se ku janë ata me performancën e tyre akademike, “Loyola-Gymnasium” kërkon një provim pranues në shqip, anglisht dhe matematikë. Për këtë provim, fëmijëve tuaj ne u ofrojmë kurse përgatitore.

Aplikimi mund të bëhet direkt në administratën tonë ose online, këtu,  në fund të kësaj faqeje. Pagesa administrative është 20 euro.

 

Paraqitja e nxënësve për të ndjekur mësimin përgatitor duhet të bëhet deri më 29.04.2022. Pagesa është 50 euro.

 

Datat për kurset përgatitore janë:

 

 • 07.05.2022 (09:00 - 14:15)

 • 14.05.2022 (09:00 - 14:15)

 • 21.05.2022 (09:00 - 14:15)

 • 28.05.2022 (09:00 - 14:15)

 • 04.06.2022 (09:00 - 14:15)

 

Paraqitja e provimit pranues për nxënësit që nuk e ndjekinmësimin përgatitor duhet të bëhet deri më 10.06.2022.

 

PROVIMI PRANUES

Afati i parë - 11.06.2022

 • Klasa 6             09:00 - 12:00

 • Klasa 10           13:00 - 16:00

 

Afati i dytë - 20.08.2022

 • Klasat 6, 10      09:00 - 12:00

 

Për t'u regjistruar, ju duhet t’i sillni dokumentet e mëposhtme:

 • Ekstraktin e lindjes;

 • Raportet shkollore të dy viteve të fundit;

 

Dëshironi t'i sillni fëmijët tuaj në shkollën tonë, por keni frikë nga një kohë shumë e gjatë e udhëtimit në Prizren? Ne kemi zgjidhjen ideale për ju dhe fëmijët tuaj në “Loyola-Konvikt”.

Me dhoma të pajisura mirë, tri racione në ditë dhe një program kujdesi edukativ nga e hëna deri të premten, fëmijët tuaj janë në duar të mira me ne. “Loyola-Konvikt” paguhet ndaras nga shkollimi.

 

TARIFAT E SHKOLLIMIT

 • Klasa 6-9: 1150 euro/viti

 • Klasa 10-12: 1150 euro/viti

 • Qëndrimi në konvikt: 2400 euro/viti

 

Pagesat mund të bëhen në tri këste.

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

 

Përshëndetje të përzemërta!

Enver Sulaj

Drejtor i

Loyola-Gymnasium

Arianit Collaku

Drejtor i Loyola-Konvikt

Qendra e Formimit Profesional

“Loyola-Profesionale”

Të dashur kandidatë dhe sipërmarrës,

 

Për regjistrimin e kandidatëve  për nivelin 4 sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), në Qendrën e Formimit Profesional „Loyola-Profesionale“ në  Prizren,  për vitin shkollor 2022/2023, në kualifikimin “Operator i Robotëve Industrial” – Mekatronikë, mund të konkurrojnë kandidatët, të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm ose nivele më të larta të arsimit.

Paraqitja e dokumenteve bëhet prej datës 10 Qershor deri më 12 gusht 2022.

Kandidatët  të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm jashtë Kosovës, obligohen ta bëjnë nostrifikimin pranë MAShT-it.

Aplikimi mund të bëhet direkt në administratën tonë, nga e hëna deri të premten, prej orës 08:00-15:00 ose online, këtu,  në fund të kësaj faqeje.

PROVIMI PRANUES

Afati i parë - 15.08.2022​

 

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR KONKURRIM

Kandidatët e kompanive për të konkurruar për regjistrim në kualifikimin e nivelit 4, “Mekatronikë” duhet të paraqesin këto dokumente:

 • Diplomën ose Certifikatën e shkollimit të  mesëm të lartë ose të nivelit arsimor më të lartë të kandidatit;

 • Certifikatën e lindjes ose letërnjoftimin e kandidatit;

Dëshironi t'a sillni kandidatin tuaj në qendrën tonë, por jeni shumë larg nga Prizreni? Ne kemi zgjidhjen ideale për ju në “Loyola-Konvikt”.

Me dhoma të pajisura mirë, tri racione në ditë nga e hëna deri të premten. “Loyola-Konvikt” paguhet ndaras nga shkollimi.

TARIFAT E TRAJNIMIT

 • Kualifikimi Mekatronikë: 1500 euro/viti

 • Kurset: 200 euro/kursi

 • Qëndrimi në konvikt: 2400 euro/viti

Tarifa për kandidatë paguhet nga ana e kompanisë në të cilën kandidati ka konkuruar. Kandidatëve ju garantohet punësimi dhe trajnimi në qendrën profesionale dhe njëkohësisht në kompani.

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

Përshëndetje të përzemërta!

Visar Hoxha

Drejtor i Qendrës “Loyola-Profesionale”

bottom of page