top of page

Aplikimet & Tarifat

Shkolla Fillore
Loyola-Fillore

Të dashur prindër dhe fëmijë, mirë se vini në “Loyola-Fillore”!

Ju mund ta regjistroni fëmijën tuaj në klasën e parë tek ne pa provim pranues, me kusht që fëmija t’i ketë mbushur 6 vjet, jo më vonë se në gusht (një muaj para fillimit të vitit të ri shkollor). Periudha e aplikimit fillon në  mars 2024.

 

Aplikimi bëhet direkt në zyrën e administratës në shkollën fillore, nga e hëna deri të premten, prej 08:00-13:00. Pagesa administrative është 10 euro.

 

Për të aplikuar, ju lutemi sillni me vete dokumentet e mëposhtme:

 • Ekstraktin e lindjes;

 • Vërtetim nga ana e mjekut që dëshmon se fëmija është i gatshëm për të filluar shkollimin;

Në “Loyola-Fillore” ekziston mundësia e qëndrimit passhkollor. Ky qëndrim paguhet ndaras nga shkollimi.

 

Prindërit duhet të lajmërohen më së largu deri në maj, nëse dëshirojnë që fëmijët e tyre të jenë në Qëndrimin passhkollor.

TARIFAT E SHKOLLIMIT

 • Klasa 1-5: 1050 euro/viti

 • Qëndrimi passhkollor: 800 euro/viti

 

Pagesat mund të bëhen në tri këste.

 

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

 

Përshëndetje të përzemërta,

 

Motra Lindita Spaqi

Drejtoreshë e “Loyola-Fillore”

Loyola-Gymnasium dhe
Loyola-Konvikt

Të dashur prindër dhe fëmijë, mirë se vini në “Loyola-Gymnasium”!

 

Ju mund ta regjistroni fëmijën tuaj në klasën e gjashtë ose të dhjetë në gjimnaz. Periudha e aplikimit fillon në  mars 2024. Në mënyrë që, ju dhe fëmijët tuaj ta dini se ku janë ata me performancën e tyre akademike, “Loyola-Gymnasium” kërkon një provim pranues në shqip, anglisht dhe matematikë. Për këtë provim, fëmijëve tuaj ne u ofrojmë kurse përgatitore.

Aplikimi mund të bëhet direkt në administratën tonë ose online, këtu,  në fund të kësaj faqeje. Pagesa administrative është 20 euro.

 

Paraqitja e nxënësve për të ndjekur mësimin përgatitor duhet të bëhet deri në maj 2024. Pagesa është 50 euro.

Për t'u regjistruar, ju duhet t’i sillni dokumentet e mëposhtme:

 • Ekstraktin e lindjes;

 • Raportet shkollore të dy viteve të fundit;

 

Dëshironi t'i sillni fëmijët tuaj në shkollën tonë, por keni frikë nga një kohë shumë e gjatë e udhëtimit në Prizren? Ne kemi zgjidhjen ideale për ju dhe fëmijët tuaj në “Loyola-Konvikt”.

Me dhoma të pajisura mirë, tri racione në ditë dhe një program kujdesi edukativ nga e hëna deri të premten, fëmijët tuaj janë në duar të mira me ne. “Loyola-Konvikt” paguhet ndaras nga shkollimi.

 

TARIFAT E SHKOLLIMIT

 • Klasa 6-9: 1260 euro/viti

 • Klasa 10-12: 1260 euro/viti

 • Qëndrimi në konvikt: 2400 euro/viti

 

Pagesat mund të bëhen në tri këste.

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

 

Përshëndetje të përzemërta!

Enver Sulaj

Drejtor i

Loyola-Gymnasium

Arianit Collaku

Drejtor i Loyola-Konvikt

Qendra e Formimit Profesional

“Loyola-Profesionale”

Të dashur kandidatë dhe sipërmarrës,

 

Për regjistrimin e kandidatëve  për nivelin 4 sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), në Qendrën e Formimit Profesional „Loyola-Profesionale“ në  Prizren,  për vitin shkollor 2024/2025, në kualifikimin “Operator i Robotëve Industrial” – Mekatronikë, mund të konkurrojnë kandidatët, të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm ose nivele më të larta të arsimit.

Paraqitja e dokumenteve bëhet prej datës 1 mars deri më 31 gusht 2024.

Kandidatët  të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm jashtë Kosovës, obligohen ta bëjnë nostrifikimin pranë MAShT-it.

Aplikimi mund të bëhet direkt në administratën tonë, nga e hëna deri të premten, prej orës 08:00-15:00 ose online, këtu,  në fund të kësaj faqeje.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR KONKURIM

Kandidatët e kompanive për të konkurruar për regjistrim në kualifikimin e nivelit 4, “Mekatronikë” duhet të paraqesin këto dokumente:

 • Diplomën ose Certifikatën e shkollimit të  mesëm të lartë ose të nivelit arsimor më të lartë të kandidatit;

 • Certifikatën e lindjes ose letërnjoftimin e kandidatit;

Dëshironi t'a sillni kandidatin tuaj në qendrën tonë, por jeni shumë larg nga Prizreni? Ne kemi zgjidhjen ideale për ju në “Loyola-Konvikt”.

Me dhoma të pajisura mirë, tri racione në ditë nga e hëna deri të premten. “Loyola-Konvikt” paguhet ndaras nga shkollimi.

TARIFAT E TRAJNIMIT

 • Kualifikimi Mekatronikë: 1650 euro/viti

 • Kurset: 230 euro/kursi

 • Qëndrimi në konvikt: 2400 euro/viti

Tarifa për kandidatë paguhet nga ana e kompanisë në të cilën kandidati ka konkuruar. Kandidatëve ju garantohet punësimi dhe trajnimi në qendrën profesionale dhe njëkohësisht në kompani.

Nëse për një arsye apo për tjetrën ju dëshironi të bëheni pjesë e trajnimit pa një kompani, at’herë pagesa është e njëjtë si për kompanitë, përkatësishtë 1500 euro/viti; ndërsa kurset kanë një kosto prej 200 euro/kursi.

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

Përshëndetje të përzemërta!

Visar Hoxha

Drejtor i Qendrës “Loyola-Profesionale”

bottom of page