Aplikimet & Tarifat

Qendra e Formimit Profesional

“Loyola-Profesionale”

Të dashur kandidatë dhe sipërmarrës,

 

Për regjistrimin e kandidatëve  për nivelin 4 sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), në Qendrën e Formimit Profesional „Loyola-Profesionale“ në  Prizren,  për vitin shkollor 2022/2023, në kualifikimin “Operator i Robotëve Industrial” – Mekatronikë, kompanitë  mund të konkurrojnë me kandidatët, të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm ose nivele më të larta të arsimit.

Paraqitja e dokumenteve bëhet prej datës 1 Prill deri 10 Qershor 2022.

Kompanitë duhet të kenë parasysh se kandidatët  të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm jashtë Kosovës, obligohen ta bëjnë nostrifikimin pranë MAShT-it.

Aplikimi mund të bëhet direkt në administratën tonë, nga e hëna deri të premten, prej orës 08:00-15:00 ose online, këtu,  në fund të kësaj faqeje.

PROVIMI PRANUES

Afati i parë - 14.06.2022​

 

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR KONKURRIM

Kandidatët e kompanive për të konkurruar për regjistrim në kualifikimin e nivelit 4, Operatorë i Robotëve Industrial në drejtimin e Mekatronikës duhet të paraqesin këto dokumente:

 • Kontratën e punës ose kontratën me kusht të punës

 • Certifikatën e biznesit të kompanisë

 • Diplomën ose Certifikatën e shkollimit të  mesëm ose te nivelit arsimor më të lartë të kandidatit;

 • Certifikatën e lindjes ose letërnjoftimin e kandidatit;

I gjithë dokumentacioni duhet të prezantohet si kopje ndërsa origjinalet për verifikim  i sjellin vetëm kandidatët nga kompanitë të cilët do të pranohen.

Dëshironi t'a sillni kandidatin tuaj në qendrën tonë, por jeni shumë larg nga Prizreni? Ne kemi zgjidhjen ideale për ju në “Loyola-Konvikt”.

Me dhoma të pajisura mirë, tri racione në ditë nga e hëna deri të premten. “Loyola-Konvikt” paguhet ndaras nga shkollimi.

TARIFAT E TRAJNIMIT

 • Kualifikimi Mekatronikë: 1500 euro/viti

 • Kurset: 200 euro/kursi

 • Qëndrimi në konvikt: 2400 euro/viti

 

Pagesa mund të bëhet edhe me këste.

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

Përshëndetje të përzemërta!

Visar Hoxha

Drejtor i Qendrës “Loyola-Profesionale”

Loyola-Gymnasium dhe
Loyola-Konvikt

Të dashur prindër dhe fëmijë, mirë se vini në “Loyola-Gymnasium”!

 

Ju mund ta regjistroni fëmijën tuaj në klasën e gjashtë ose të dhjetë në gjimnaz. Periudha e aplikimit fillon më 8 mars 2022. Në mënyrë që, ju dhe fëmijët tuaj ta dini se ku janë ata me performancën e tyre akademike, “Loyola-Gymnasium” kërkon një provim pranues në shqip, anglisht dhe matematikë. Për këtë provim, fëmijëve tuaj ne u ofrojmë kurse përgatitore.

Aplikimi mund të bëhet direkt në administratën tonë ose online, këtu,  në fund të kësaj faqeje. Pagesa administrative është 20 euro.

 

Paraqitja e nxënësve për të ndjekur mësimin përgatitor duhet të bëhet deri më 29.04.2022. Pagesa është 50 euro.

 

Datat për kurset përgatitore janë:

 

 • 07.05.2022 (09:00 - 14:15)

 • 14.05.2022 (09:00 - 14:15)

 • 21.05.2022 (09:00 - 14:15)

 • 28.05.2022 (09:00 - 14:15)

 • 04.06.2022 (09:00 - 14:15)

 

Paraqitja e provimit pranues për nxënësit që nuk e ndjekinmësimin përgatitor duhet të bëhet deri më 10.06.2022.

 

PROVIMI PRANUES

Afati i parë - 11.06.2022

 • Klasa 6             09:00 - 12:00

 • Klasa 10           13:00 - 16:00

 

Afati i dytë - 20.08.2022

 • Klasat 6, 10      09:00 - 12:00

 

Për t'u regjistruar, ju duhet t’i sillni dokumentet e mëposhtme:

 • Ekstraktin e lindjes;

 • Raportet shkollore të dy viteve të fundit;

 

Dëshironi t'i sillni fëmijët tuaj në shkollën tonë, por keni frikë nga një kohë shumë e gjatë e udhëtimit në Prizren? Ne kemi zgjidhjen ideale për ju dhe fëmijët tuaj në “Loyola-Konvikt”.

Me dhoma të pajisura mirë, tri racione në ditë dhe një program kujdesi edukativ nga e hëna deri të premten, fëmijët tuaj janë në duar të mira me ne. “Loyola-Konvikt” paguhet ndaras nga shkollimi.

 

TARIFAT E SHKOLLIMIT

 • Klasa 6-9: 1150 euro/viti

 • Klasa 10-12: 1150 euro/viti

 • Qëndrimi në konvikt: 2400 euro/viti

 

Pagesat mund të bëhen në tri këste.

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

 

Përshëndetje të përzemërta!

Enver Sulaj

Drejtor i

Loyola-Gymnasium

Arianit Collaku

Drejtor i Loyola-Konvikt

Shkolla Fillore
Loyola-Fillore

Të dashur prindër dhe fëmijë, mirë se vini në “Loyola-Fillore”!

Ju mund ta regjistroni fëmijën tuaj në klasën e parë tek ne pa provim pranues, me kusht që fëmija t’i ketë mbushur 6 vjet, jo më vonë se në gusht (një muaj para fillimit të vitit të ri shkollor). Periudha e aplikimit fillon më 8 mars 2022 dhe përfundon më 25 mars 2022.

 

Aplikimi bëhet direkt në zyrën e administratës në shkollën fillore, nga e hëna deri të premten, prej 09:00-12:00. Pagesa administrative është 10 euro.

 

Për të aplikuar, ju lutemi sillni me vete dokumentet e mëposhtme:

 • Ekstraktin e lindjes;

 • Vërtetim nga ana e mjekut që dëshmon se fëmija është i gatshëm për të filluar shkollimin;

Në “Loyola-Fillore” ekziston mundësia e qëndrimit passhkollor. Ky qëndrim paguhet ndaras nga shkollimi.

 

Prindërit duhet të lajmërohen më së largu deri në maj, nëse dëshirojnë që fëmijët e tyre të jenë në Qëndrimin passhkollor.

TARIFAT E SHKOLLIMIT

 • Klasa 1-5: 950 euro/viti

 • Qëndrimi passhkollor: 800 euro/viti

 

Pagesat mund të bëhen në tri këste.

 

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

 

Përshëndetje të përzemërta,

 

Motra Lindita Spaqi

Drejtoreshë e “Loyola-Fillore”