top of page

Kuzhina dhe mirëmbajtja

Kuzhinë

Mirëmbajtja Teknike

* Udhëheqës i departamentit

Rojet

* Udhëheqës i departamentit

Kopshti

Mirëmbajtja

bottom of page