top of page

Profesorët në Loyola-Gymnasium

Gjuhët dhe komunikimi

* Udhëheqës i departamentit

Matematikë

* Udhëheqës i departamentit

Shkencat natyrore

* Udhëheqës i departamentit

Shkencat shoqërore dhe mjedisi

* Udhëheqës i departamentit

Artet

* Udhëheqës i departamentit

Sporti dhe shëndeti

Jeta dhe puna

bottom of page