top of page

Profesorët në Loyola-Gymnasium

Gjuhët dhe komunikimi

* Udhëheqës i departamentit

Matematikë

* Udhëheqës i departamentit

Shkencat natyrore

* Udhëheqës i departamentit

Shkencat shoqërore dhe mjedisi

* Udhëheqës i departamentit

Artet

Sporti dhe shëndeti

* Udhëheqës i departamentit

Jeta dhe puna

* Udhëheqës i departamentit

bottom of page