top of page

Admission & Fees

Loyola-Gymnasium and dormitory Loyola-Konvikt

Welcome to our Loyola-Gymnasium, dear parents and children!

 

You can register your child for the sixth or tenth grade in our Gymnasium. Our application period starts on March 01, 2023. In order for you and your children to know where they stand with their academic performance, Loyola-Gymnasium asks for an entrance examination in Albanian, English and Mathematics. For this exam, we offer your children preparatory courses at our Gymnasium.

The application can be done directly in our administration or by applying online which you can find at the bottom of this page. Administrative payment is 20 euros.

 

To register, please bring the following documents:

 • Birth certificate;

 • School reports of the last two years;

 

Submission of students to attend the preparatory lesson must be done by 3 May 2024. Payment is 50 euros.

​​

The dates for the preparatory courses are:

 • 04.05.2024   (09:00 - 14:15)

 • 11.05.2024   (09:00 - 14:15)

 • 18.05.2024   (09:00 - 14:15)

 • 25.05.2024   (09:00 - 14:15)

 • 08.06.2024   (09:00 - 14:15)

Submission of the entrance exam for students who do not attend the preparatory lesson must be done by 14.06.2024.

ENRANCE EXAM

First deadline - 15.06.2024

 • Class 6             09:00 - 12:00

 • Class 10           13:00 - 16:00

Second deadline - 17.08.2024

 • Class 6,10        09:00 - 12:00

Would you like to bring your children to our school but are afraid of a too long travel time to Prizren? We have the ideal solution for you and your children with our dormitory Loyola-Konvikt.

With well-equipped rooms, three meals a day and an educational care program from Monday to Friday, your children are in good hands with us. Loyola-Konvikt is paid separately from school fees.

 

SCHOOL FEES

 • Class 6-9: 1260 euro/year

 • Class 10-12: 1260 euro/year

 • Loyola-Konvikt: 2400 euro/year

 

Payments can be made in three installments.

We thank you already now for the trust you have placed in us and look forward to welcoming you personally soon.

 

Kind regards,

 

Blerand Koshi

Principal Loyola-Gymnasium

Arianit Collaku

Head of Dormitory

Qendra e Formimit Profesional

“Loyola-Profesionale”

Të dashur kandidatë dhe sipërmarrës,

 

Për regjistrimin e kandidatëve  për nivelin 4 sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), në Qendrën e Formimit Profesional „Loyola-Profesionale“ në  Prizren,  për vitin shkollor 2023/2024, në kualifikimin “Operator i Robotëve Industrial” – Mekatronikë, mund të konkurrojnë kandidatët, të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm ose nivele më të larta të arsimit.

Paraqitja e dokumenteve bëhet prej datës 1 mars deri më 28 prill 2023.

Kandidatët  të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm jashtë Kosovës, obligohen ta bëjnë nostrifikimin pranë MAShT-it.

Aplikimi mund të bëhet direkt në administratën tonë, nga e hëna deri të premten, prej orës 08:00-15:00 ose online, këtu,  në fund të kësaj faqeje.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR KONKURIM

Kandidatët e kompanive për të konkurruar për regjistrim në kualifikimin e nivelit 4, “Mekatronikë” duhet të paraqesin këto dokumente:

 • Diplomën ose Certifikatën e shkollimit të  mesëm të lartë ose të nivelit arsimor më të lartë të kandidatit;

 • Certifikatën e lindjes ose letërnjoftimin e kandidatit;

Dëshironi t'a sillni kandidatin tuaj në qendrën tonë, por jeni shumë larg nga Prizreni? Ne kemi zgjidhjen ideale për ju në “Loyola-Konvikt”.

Me dhoma të pajisura mirë, tri racione në ditë nga e hëna deri të premten. “Loyola-Konvikt” paguhet ndaras nga shkollimi.

Tarifa për kandidatë paguhet nga ana e kompanisë në të cilën kandidati ka konkuruar. Kandidatëve ju garantohet punësimi dhe trajnimi në qendrën profesionale dhe njëkohësisht në kompani.

Nëse për një arsye apo për tjetrën ju dëshironi të bëheni pjesë e trajnimit pa një kompani, at’herë pagesa është e njëjtë si për kompanitë, përkatësishtë 1800 euro/viti; ndërsa kurset kanë një kosto prej 240 euro/kursi.

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

Përshëndetje të përzemërta!

 

Bashkim Rrezja

Drejtor i Qendrës “Loyola-Profesionale”

bottom of page