top of page

Anmeldung & Gebühren

Loyola-Gymnasium und Internat Loyola-Konvikt

Herzlich willkommen an unserem Loyola-Gymnasium, liebe Eltern und Kinder!

Sie können Ihr Kind für die sechste oder zehnte Klasse an unserem Gymnasium anmelden. Unsere Anmeldefrist beginnt am März 2024. Damit Sie und Ihre Kinder wissen, wo sie mit ihren schulischen Leistungen stehen, verlangt das Loyola-Gymnasium eine Aufnahmeprüfung in Albanisch, Englisch und Mathematik. Für diese Prüfung bieten wir Ihren Kindern Vorbereitungskurse an unserem Gymnasium an.

Die Anmeldung kann direkt in unserer Verwaltung erfolgen oder über das Online-Anmeldeformular, das Sie unten auf dieser Seite finden. Die Verwaltungsgebühr beträgt 20 Euro.

 

Zur Anmeldung bringen Sie bitte die folgenden Dokumente mit:

 • Geburtsurkunde;

 • Schulzeugnisse der letzten zwei Jahre;

Die Anmeldung der Schüler zur Teilnahme am Vorbereitungskurs muss bis zum 3 Mai 2024 erfolgen. Die Zahlung beträgt 50 Euro.

​​

Die Termine für die Vorbereitungskurse sind:

 • 04.05.2024   (09:00 - 14:15)

 • 11.05.2024   (09:00 - 14:15)

 • 18.05.2024   (09:00 - 14:15)

 • 25.05.2024   (09:00 - 14:15)

 • 08.06.2024   (09:00 - 14:15)

Die Einreichung der Aufnahmeprüfung für Schüler, die nicht am Vorbereitungsunterricht teilnehmen, muss bis zum 14.06.2024 erfolgen.
 

ENRANZPRÜFUNG

Erster Termin - 15.06.2024

 • Klasse 6             09:00 - 12:00

 • Klasse 10           13:00 - 16:00

Zweiter Termin - 17.08.2024

 • Klasse 6,10        09:00 - 12:00

Möchten Sie Ihre Kinder in unsere Schule bringen, scheuen aber eine zu lange Reisezeit nach Prizren? Wir haben die ideale Lösung für Sie und Ihre Kinder mit unserem Wohnheim Loyola-Konvikt.

Mit gut ausgestatteten Zimmern, drei Mahlzeiten am Tag und einem pädagogischen Betreuungsprogramm von Montag bis Freitag sind Ihre Kinder bei uns in guten Händen. Das Internat Loyola-Konvikt wird separat vom Schulgeld bezahlt.

 

SCHULGEBÜHREN

 • Klasse 6-9: 1260 Euro/Jahr

 • Klasse 10-12: 1260 Euro/Jahr

 • Wohnen im Studentenwohnheim: 2400 Euro/Jahr

 

Die Zahlungen können in drei Raten erfolgen.

Wir danken Ihnen schon jetzt für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen und freuen uns darauf, Sie bald persönlich begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen,

Blerand Koshi

Schulleiter Loyola-Gymnasium

Arianit Collaku

Leiter Loyola-Konvikt

Qendra e Formimit Profesional

“Loyola-Profesionale”

Të dashur kandidatë dhe sipërmarrës,

 

Për regjistrimin e kandidatëve  për nivelin 4 sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), në Qendrën e Formimit Profesional „Loyola-Profesionale“ në  Prizren,  për vitin shkollor 2023/2024, në kualifikimin “Operator i Robotëve Industrial” – Mekatronikë, mund të konkurrojnë kandidatët, të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm ose nivele më të larta të arsimit.

Paraqitja e dokumenteve bëhet prej datës 1 mars deri më 28 prill 2023.

Kandidatët  të cilët e kanë mbaruar arsimin e mesëm jashtë Kosovës, obligohen ta bëjnë nostrifikimin pranë MAShT-it.

Aplikimi mund të bëhet direkt në administratën tonë, nga e hëna deri të premten, prej orës 08:00-15:00 ose online, këtu,  në fund të kësaj faqeje.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR KONKURIM

Kandidatët e kompanive për të konkurruar për regjistrim në kualifikimin e nivelit 4, “Mekatronikë” duhet të paraqesin këto dokumente:

 • Diplomën ose Certifikatën e shkollimit të  mesëm të lartë ose të nivelit arsimor më të lartë të kandidatit;

 • Certifikatën e lindjes ose letërnjoftimin e kandidatit;

Dëshironi t'a sillni kandidatin tuaj në qendrën tonë, por jeni shumë larg nga Prizreni? Ne kemi zgjidhjen ideale për ju në “Loyola-Konvikt”.

Me dhoma të pajisura mirë, tri racione në ditë nga e hëna deri të premten. “Loyola-Konvikt” paguhet ndaras nga shkollimi.

Tarifa për kandidatë paguhet nga ana e kompanisë në të cilën kandidati ka konkuruar. Kandidatëve ju garantohet punësimi dhe trajnimi në qendrën profesionale dhe njëkohësisht në kompani.

Nëse për një arsye apo për tjetrën ju dëshironi të bëheni pjesë e trajnimit pa një kompani, at’herë pagesa është e njëjtë si për kompanitë, përkatësishtë 1800 euro/viti; ndërsa kurset kanë një kosto prej 240 euro/kursi.

Ne, ju falënderojmë për besimin që e keni dhënë dhe ju mirëpresim personalisht së shpejti.

Përshëndetje të përzemërta!

 

Bashkim Rrezja

Drejtor i Qendrës “Loyola-Profesionale”

bottom of page