top of page

Vend i lirë pune

Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall të lirë këtë vend pune:

Një mësimdhënës ose mësimdhënëse për lëndën e matematikës.

Kandidati duhet të fillojë punën më 09.01.2024 deri më 30.06.2024, me mundësi vazhdimi.

Kushtet që duhet të plotësohen:

-Diploma e fakultetit përkatës (është e preferueshme grada master);

-Letër motivuese;

-CV;

-Të jetë banor i Kosovës (kopje e letërnjoftimit);

-Vërtetimin se nuk është nën hetime.

Kandidatët që kanë diplomuar në universitetet jashtë Kosovës duhet të kenë diplomë të nostrifikuar nga MASHTI.

Dokumentet shtesë:

Certifikata të trajnimeve;

Referenca etj.

Dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen në zyrën e administratës, prej sot, datë 29.11.2023 deri më 14.12.2023, drejtpërdrejt ose përmes postës elektronike, në: alg-info@alg-prizren.com.

Për çdo informacion, ju lutemi shkruani në alg-info@alg-prizren.com ose

telefononi në nr. +383-44-434-087.

Këtu mund ta gjeni formularin e aplikimit për punësim: https://bit.ly/3OYQslaComments


bottom of page