top of page

Teacher training about the curriculum

Të përkushtuar për ngritjen e vazhdueshme të cilësisë së mësimdhënies dhe përmbushjes së misionit të shenjtë – formësimit të gjeneratave të së ardhmes . Sot, në "Loyola-Gymnasium", gjatë seminarit „Sfidat e zbatimit të Kurrikulës programore të Kosovës-kompetencat dhe vlerësimi“.


Recent Posts

See All

Përmes bashkëbisedimit i shkëmbejmë idetë dhe mbështesim njëri-tjetrin në misionin tonë të përbashkët.

bottom of page