top of page

Loyola-Profesionale Presentation

Përmes një prezantimi, nxënësit e klasave 11 dhe 12 të „Loyola-Gymnasium“ janë njohur sot lidhur me arsimin dhe aftësimin profesional që ofron „Loyola - Profesionale“ dhe mundësinë që të ndjekin kurse në fusha të caktuara. Sipas menaxherit të kësaj qendre, Visar Hoxha, „Loyola - Profesionale“ së shpejti do të fillojë punën konkrete me kandidatët dhe kompanitë e interesuara në profilin e mekatronikës.
7 views

Recent Posts

See All

Përmes bashkëbisedimit i shkëmbejmë idetë dhe mbështesim njëri-tjetrin në misionin tonë të përbashkët.

bottom of page