top of page

Vend i Lirë Pune

Asociation “Loyola–Gymnasium” shpall të lirë këtë vend pune:

Një mësimdhënës/mësimdhënëse të matematikës, për një angazhim me gjysmë norme.

Dokumentet e nevojshme:

• Letër motivuese;

• CV;

• Diploma e fakultetit përkatës (është e pëlqyeshme grada master).

Dokumentet shtesë:

• Certifikata të trajnimeve;

• Referenca etj.

Dokumentet e nevojshme mund të dorëzohen në zyrën e administratës qendrore, nga sot, deri më 16.09.2021 drejtpërdrejt ose përmes postës elektronike në: alg-info@alg-prizren.com.

Për çdo pyetje, ju lutemi shkruani në alg-info@alg-prizren.com ose na telefononi në +383 44 434 087.

bottom of page