top of page

Vend i Lirë Pune

Asociation “Loyola–Gymnasium” shpall konkurs për këtë vend pune:

– Një mësimdhënës/mësimdhënëse për lënden e fizikës.

Dokumentet e nevojshme:

• Letër motivuese;

• CV;

• Diploma e fakultetit përkatës.

Dokumentet shtesë:

• Certifikata të trajnimeve;
• Referenca.

Dokumentet e nevojshme mund të dorëzohen në zyrën e administratës qendrore, nga sot, 16.08.2021 deri më 23.08.2021 drejtpërdrejt ose përmes E-Mail në: info@alg-prizren.com


Për çdo pyetje ju lutemi shkruani në alg-info@alg-prizren.com.

bottom of page