top of page

For the Parents

Prindërit e nxënësve mbeten faktor i rëndësishëm në punën tonë, në planifikimin dhe hartimin e strategjive të cilat synojnë të forcojnë trekëndëshin e shenjtë, ku faktori prind është i pazëvendësueshëm. Qasja e përindërve është ndihmesë për të kuptuar edhe anën tjetër të nxënësve,  

Arriving at School

Transporti i nxënësve nga qyteti i Prizrenit dhe  nga qytetet përreth është i siguruar gjatë tërë ditës.

Pagesa??

Uniform

Uniformat e nxënësve janë shenjë identiteti, serioziteti dhe pedantërie. Furnizuesi përkujdeset që gjithçka të jetë gati në momentin e duhur.  Për informata më të detajuara kontaktoni administratën tonë me email apo në numër të telefonit ku mund ti gjeni në fund te faqës

Holidays & Absence

School holidays (also referred to as vacations, breaks, and recess) are the periods during which schools are closed or no classes or other mandatory activities are held. The dates and periods of school holidays vary considerably throughout the world, and there is usually some variation even within the same jurisdiction. 

Schools Menu

Në menzën e shkollës ofrohet ushqim i shëndetshëm për të gjithë nxënësit konviktorë. Nxënësit tjerë, gjatë pushim të gjatë mund të furnizohen me ushqime në mensën e shkollës, por edhe mund të marrin me vete ushqimin e preferuar.

bottom of page