top of page

Paraqitja & Provimi Pranues

Në shkollën fillore, nxënësit për klasën e 1-rë, ne i pranojmë pa provim pranues dhe pa konvikt.

 

Në gjimnaz nxënësit ne i pranojmë për klasën e 6-të pa konvikt dhe 10-të me konvikt dhe pa konvikt me provim pranues. Parakusht për pranim në gjimnaz dhe në konvikte është dhënia e provimit tonë pranues dhe dëftesat e dy viteve të fundit të shkollimit. Ky aplikim (me konvikt apo me udhëtim) vlen për kohën e përgjithshme të shkollimit.

Në rast të problemit të kapacitetit do të preferohen aplikuesit me konvikt. 

Datat e provimit pranues për vitin e ardhshëm shkollor do t'i gjeni këtu Datat >>

 

Fëmijën tuaj mund ta paraqitni te ne në shkollë për provim pranues ose këtu, online. Për paraqitje nevojiten këto dokumente:

  • Certifikata e lindjes

  • Dëftesat shkollore të 2 viteve të fundit (vetëm gjimnaz)

Formulari për aplikim dhe dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen më së voni, tri ditë para provimit pranues.

Nxënësi

Gjinia
Paraqitja për

Prindërit/Të autorizuarit për edukim

Thanks for submitting!
bottom of page