Koncepti Pedagogjik

Shkolla

Shkolla Fillore

Konvikti

Udhëheqja

Gjuhë Gjermane, Latine & Angleze

Mësimdhënësit

Edukatorët

Administrata

Paraqitja & Tarifat

Shkolla & Konvikti

Shkolla jonë

Gjimnazi Loyola në Prizren është gjimnaz privat, klasik i pranuar nga shteti ...

Konviktet tona

Oferta jonë mësimore vlen për tërë Kosovën. Fëmijët nga tërë Kosova dhe ...

Paraqitja & Tarifat

Gjithçka për provimin pranues, për paraqitjen dhe tarifat ...

Koncepti pedagogjik

Parimet themelore të edukatës në Gjimnazin-Loyola ...

Pedagogët tanë

Partnerë të prindërve, miq të nxënësve ...

Edukatorët tanë

Partnerë të prindërve, miq të nxënësve ...

Udhëheqja

Ideatori dhe dhënësi i formës ...

Administrata jonë

Organizimi dhe mbështetja ...

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Shoqata mbështetëse

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2019 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.