Koncepti Pedagogjik

Shkolla

Shkolla Fillore

Konvikti

Udhëheqja

Gjuhë Gjermane, Latine & Angleze

Mësimdhënësit

Edukatorët

Administrata

Mirëmbajtje

Kuzhina dhe roje

Paraqitja & Tarifat

Paraqitja & tarifat

Tarifat

Nga gushti 2016 tarifat janë:

Tarifat paguhen në 3 këste (10 shtator, 10 janar dhe 10 maj).

 

Paraqitja & Provimi Pranues

Në shkollën fillore, nxënësit për klasën e 1-rë, ne i pranojmë pa provim pranues dhe pa konvikt.

Në gjimnaz nxënësit ne i pranojmë për klasën e 6-të pa konvikt dhe 10-të me konvikt dhe pa konvikt me provim pranues. Parakusht për pranim në gjimnaz dhe në konvikte është dhënia e provimit tonë pranues dhe dëftesat e dy viteve të fundit të shkollimit. Ky aplikim (me konvikt apo me udhëtim) vlen për kohën e përgjithshme të shkollimit.

Në rast të problemit të kapacitetit do të preferohen aplikuesit me konvikt.

Datat e provimit pranues për vitin e ardhshëm shkollor do t'i gjeni këtu Datat >>

Fëmijën tuaj mund ta paraqitni te ne në shkollë për provim pranues ose këtu, online. Për paraqitje nevojiten këto dokumente:

Formulari për aplikim dhe dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen më së voni, tri ditë para provimit pranues.

 

Paraqitja Online


Nxënësi

 


Mbiemri *


Emri *


Gjinia *


Data e lindjes *

 shënojeni në këtë format DD.MM.VVVV


Paraqitja për *


13.06.2020 - Provimi pranues për Gjimnaz


 


Prindërit/Të autorizuarit për edukim

 


Gjinia *


Tituli


Mbiemri *


Emri *


Rruga/Fshati *


Prefiksi postal *


Vendi *


Telefoni *


Mobil


E-Maili *


E-Maili konfirm. *


Data *Pol. e Privatësisë *
Fushat e shënuara me * duhet të plotësohen!
 

Apliko tani!

Konkurs për pranimin e nxënësve të rinj për vitin shkollor 2020/2021

më tepër >>

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Shoqata mbështetëse

Kontoja e donacioneve

Freunde und Föderer der Asociation "Loyola-Gymnasium" e.V.

Volksbank eG
IBAN: DE40 4126 2501 6700 9587 00
SWIFT: GENODEM1AHL
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2020 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.