Shkarkimet

Në këtë faqe mund të gjeni të gjitha dokumentet e rëndësishme për ALG, për shkollën dhe konviktet në formatin PDF. Që këto dokumente të mund ti lexoni juve ju nevojitet programi Adobe ® Reader ®. Në rast se ky program akoma nuk është i instaluar në kompjuterin tuaj, atë mund ta shkarkoni këtu falas.

Udhëzim:

Disa tekste, formularë dhe certifikata janë në dispozicion vetëm në një gjuhë. Te çdo Download do të gjeni udhëzimin për gjuhën që keni në dispozicion:

al – është për shqip,
dt – është për gjermanisht dhe
en – është për anglisht.

 

Shpresojmë për mirëkuptimin tuaj, që për shkak të shumësisë së aktualitetit të teksteve, shpeshherë nuk është e mundur që këto të përkthehen në të tri gjuhët.

Statuti t.t.

ALG Procesverbal

Shkolla t.t.

Vjetari, Propekti t.t.

               
Trägerverein
Satzung
al/dt/en
Procesverbal
30-të Seanca
al/dt

Loyola-Gymnasium Afatet e pushimeve
2019/20
al/dt/en

Vjetari 2018/19
al/dt
               
Organigrtami i ALG
al/dt/en
Procesverbal
29-të Seanca
al/dt

Shkolla Fillore Loyola
Afatet e pushimeve
2019/20
al/dt/en
Vjetari 2017/18
al/dt
               
Trägerverein
Registrierung
en
Procesverbal
28-të Seanca
al/dt

Loyola-Gymnasium Afatet e pushimeve
2018/19
al/dt/en

Vjetari 2016/17
al/dt
               
Trägerverein
Gemeinnützig-
keit
en
Procesverbal
27-të Seanca
al/dt

Shkolla Fillore Loyola
Afatet e pushimeve
2018/19
al/dt/en
Vjetari 2015/16
al/dt
               
Förderverein
Satzung
al/dt
Procesverbal
26-të Seanca
al/dt

Loyola-Gymnasium Afatet e pushimeve
2017/18
al/dt/en
Vjetari 2014/15
al/dt
               
Förderverein
Registrierung
dt
Procesverbal
25-të Seanca
al/dt

Shkolla Fillore Loyola
Afatet e pushimeve
2017/18
al/dt/en

Vjetari 2013/14
al/dt
               
Förderverein
Gemeinnützig-keit
dt
Procesverbal
24-të Seanca
al/dt

 

ALG Broschüre 2013
dt

               

 

Procesverbal
23-të Seanca
al/dt

MASHT
Licence 18.09.2014
al/dt

Vjetari 2012/13
al/dt
               
 

Procesverbal
22-të Seanca
al/dt

MASHT
Licence 10.08.2013
al
Vjetari 2011/12
al/dt
               
 
Procesverbal
21-të Seanca
al/dt
Memorandum of Understanding
al/en
ALG Broschüre 2011
dt
               
 
Procesverbal
20-të Seanca
al/dt
Pädagogische Prinzipien
-Kurzversion-
al/dt
Vjetari 2010/11
al/dt
               
   
Procesverbal
19-të Seanca
al/dt
Partnerschule der Bundesrep. Deutschland
dt
Vjetari 2009/10
al/dt
               
   
Procesverbal
18-të Seanca
al/dt
Machbarkeits-studie
P. W. Happel SJ
dt
ALG Broschüre 2009
al/dt
               
   
Procesverbal
17-të Seanca
al/dt
Gutachten
Prof. Dr. K. Schneider
dt
Vjetari 2008/09
al/dt
               
   
Procesverbal
16-të Seanca
al/dt
   
Vjetari 2007/08
al/dt
               
   
Procesverbal
15-të Seanca
al/dt
   
ALG Broschüre 2006
al/dt/en
               
   
Procesverbal
14-të Seanca
al/dt
   
Vjetari 2006/07
al/dt
               
   
Kontrollimi i bilancit
Solidaris
dt
       
               
   
Procesverbal
13-të Seanca
al/dt
       
               
   
Procesverbal
12-të Seanca
al/dt
       
               
   
Procesverbal
11-të Seanca
al/dt
       
               
   
Procesverbal
10-të Seanca
dt
       
               
   
Procesverbal
9-të Seanca
al/dt
       
               
   
Procesverbal
8-të Seanca
dt
       
               
   
Procesverbal
7-të Seanca
dt
       
               
   
Procesverbal
6-të Seanca
dt
       
               
   
Procesverbal
5-të Seanca
dt
       
               
   
Procesverbal
4-të Seanca
dt
       
               
   
Procesverbal
3-të Seanca
dt
       
               
   
Procesverbal
2-të Seanca
dt
       
               
   
Procesverbal
1-të Seanca
dt
       
               
               

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Shoqata mbështetëse

Kontoja e donacioneve

Freunde und Föderer der Asociation "Loyola-Gymnasium" e.V.

Volksbank eG
IBAN: DE40 4126 2501 6700 9587 00
SWIFT: GENODEM1AHL
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2021 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.